tra cứu chứng thư bảo lãnh trực tuyến

nhập thông tin tìm kiếm

 
Nhập chính xác 12 ký tự định dạng: MD+ “10 chữ số kế tiếp” (VD: MD0123456789)
 
Số serial được in sẵn ở gốc dưới bên trái chứng thư bảo lãnh, định dạng: “4 chữ cái in hoa” + “6 chữ số kế tiếp” (VD: AAAB123456)

Lưu ý: Chương trình chỉ cho phép tra cứu đối với các chứng thư bảo lãnh:

·         Được phát hành bằng đường thư (không phải bằng điện)

·         Đang còn hiệu lực và đã được phát hành tối thiểu 01 ngày trước thời điểm tra cứu.